Få känner till nya antagningregler


Regeringen har misslyckats med att informera blivande studenter om de nya utbildningsreformerna. Det visar en årlig undersökning som Studentum har gjort bland personer som tänker söka en eftergymnasial utbildning inför hösten. Undersökningen visar att studenternas kunskap om flera av de reformer som har genomförts av den sittande regeringen under deras mandatperiod är anmärkningsvärt låg. Sju av tio känner inte till eller har inte fått tillräcklig information om de nya antagningsreglerna.

Det är lika många som har dålig eller till och med mycket dålig kunskap om Yrkeshögskolan. Det har inte skett någon förändring sedan undersökningen gjordes förra året. Den nuvarande regeringen får underkänt för sin utbildningspolitik av var fjärde student som har planer på att börja en eftergymnasial utbildning till hösten.

Sex av tio uppger att utbildningspolitiken har betydelse när de väljer vilket parti de ska rösta på. Det är studiemedel och studentboende som är studenternas hjärtefrågor. Studentum genomför undersökningen för tredje året i rad. Resultatet bygger på 1 900 intervjuer i Sverige. I höst kommer en halv miljon ungdomar att börja läsa på någon form av eftergymnasial utbildning. Många av dem är förstahandsväljare. 62 procent uppger att utbildningsfrågorna har betydelse när de röstar. Trots det är det 57 procent som inte tycker att de är tillräckligt insatta för att kunna säga vilket parti de har störst förtroende för när det gäller utbildningsfrågor. Det är Socialdemokraterna som får högst siffror, 19 procent.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com