Fortfarande få kvinnliga professorer


Det finns fortfarande få kvinnliga professorer. Antalet professorer har ökat med 34 procent de senaste åtta åren. Dock håller den sneda könsfördelningen i sig. Det visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, och Högskoleverket. Det var bara 20 procent av professorerna som var kvinnor år 2009. Varje år tittar Högskoleverket och SCB på hur personalsituationen ser ut på våra universitet och högskolor. Förra året fanns det ungefär 66 000 personer anställda på våra lärosäten. Det är en ökning med sex procent jämfört med året innan.

Personalen som jobbar inom högskolan utgör en fjärdedel av all statlig personal. Totalt sett är könsfördelningen jämn inom högskolan, 51 procent kvinnor och 49 procent män. Dock ser det väldigt olika ut inom de olika tjänstekategorierna. Det är bland den administrativa personalen som andelen kvinnor är högst, 77 procent. Bland professorerna är det bara 20 procent som är kvinnor. Ett år tidigare var motsvarande siffra 19 procent. Andelen kvinnliga professorer har ökat med knappt en procentenhet per år de senaste 15 åren. Det är vid de tekniska högskolorna som andelen kvinnliga professorer är lägst.

Kvinnorna är i minoritet även bland lektorerna. Där är 42 procent kvinnor. År 2001 var andelen under 30 procent. Det sker en betydligt snabbare utveckling bland lektorerna jämfört med hur utvecklingen ser ut bland professorer. Över 60 procent av professorerna är 55 år eller äldre. Den andelen har ökat med nio procentenheter sedan 2001. Det har blivit vanligare att professorer som är över 65 år jobbar kvar. Det är åtta procent av professorerna som är yngre än 45 år.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com