Studenter hjälper till med läxläsning


Internationella studenter vid Chalmers tekniska högskola har hjälpt högstadieelever med läxläsningen. Under vårterminen har Chalmers läxhjälp pågått på högstadieskolorna i Bergsjön och Biskopsgården. Studenterna har hjälpt högstadieeleverna med kemi, matte, svenska och engelska samtidigt som de har inspirerat till högre studier. Det var hösten 2009 som skolchefer i Göteborg träffade representanter från Chalmers för att prata om svenska och utländska mastersstudenter som kunde jobba som läxhjälpare i Göteborgs stadsdelar.

Det var den ideella föreningen Intize som tog på sig ansvaret att genomföra en pilot. De började med att rekrytera läxhjälpare bland mastersstudenterna vid Chalmers tekniska högskola och i februari fanns det två eller tre läxhjälpare på Bergsjöskolan och Sandeklevsskolan i Bergsjön samt på Ryaskolan och Sjumilaskolan i Biskopsgården. Det skulle finnas minst en svensktalande samt minst en icke svensktalande student på varje skola. Man hoppades att språkmatchningen skulle innebära att vissa elever kunde få hjälp på sitt modersmål samtidigt som den svensktalande studenten kunde vara översättare eftersom skolböckerna ofta är på svenska.

Klassrummen var fulla dagarna före de nationella proven och läxhjälparna fick bra kontakt med eleverna. De kände att de gjorde nytta och att de kunde hjälpa till med läxorna samtidigt som de inspirerade till fortsatta studier. Det största problemet var att få eleverna att gå till läxhjälpen trots att de inte hade prov. Flest elever har det kommit när det har varit någon form av sociala aktiviteter i samband med läxhjälpen.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com