Ska energieffektivisera byggnader


Högskolan på Gotland får 1,6 miljarder kronor till ett forskningsprojekt om energieffektivisering. Det är Centrum för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader vid Högskolan på Gotland som får bidraget på 1,6 miljoner kronor. Pengarna ska gå till att delta i projektet Healthy and Energy Efficient Living in Traditional Rural Houses. Det innebär att man tillsammans med projektpartners i Estland och Finland ska undersöka hur man kan göra traditionella byggnader mer energieffektiva utan att det får negativa konsekvenser för varken byggnader eller dess brukare.

Projektet ska pågå under tre år. I ett första skede ska det göras en omfattande inventering av byggnader på Gotland, i Estland och i Finland. På det viset ska man beskriva nuläget och identifiera de problem som finns.

Därefter ska de prova och utvärdera olika typer av lösningar för energisparande. Förväntningarna är att projektet ska leda fram till allmängiltiga resultat som ska presenteras i form av handböcker och utbildningsmaterial. Tor Broström är projektledare vid Högskolan på Gotland. Projektet som kommer att löpa över tre år finansieras av EU-programmet Central Baltic INTERREG IVA.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com