CSN öppnar för dialog


CSN öppnar för en debatt om studiestödets regler. Med anledning av en debattartikel i Dagens Nyheter vill CSN skapa en bättre dialog med de tekniska högskolorna. Rektorer och studenter från de tekniska högskolorna hävdar i en debattartikel i Dagens Nyheter att studenterna borde kunna fördela poängen mellan terminerna och läsa till exempel 25 poäng ena terminen och 35 poäng andra.

Kerstin Borg Wallin, generaldirektör på CSN, svarar i ett pressmeddelande att det inte finns något som hindrar att man gör så idag. Det krav som finns är att studenten ska studera i jämn takt som motsvarar 1,5 poäng per vecka. Om terminerna blir olika långa kan man få mer studiemedel ena terminen och mindre andra. CSN menar att det svenska studiemedlet är en del av det svenska trygghetssystemet och att det delas ut till studenter som har ekonomiskt behov av det och som deltar i undervisning. Kerstin Borg Wallin menar att man inte kan likställa studiemedel med en lön och betala ersättning efter någon form av peng för poäng-system. Det beviljas per vecka och studenten måste visa att den följer undervisningen under hela tiden.

CSN poängterar också att eventuella ändringar i studiestödslagen måste göras av regering och riksdag.
– Samtidigt har vi inte fått några synpunkter från regeringen att vi har agerat fel i de nu uppmärksammade ärendena. Vi är trygga i att vi hanterat dem på rätt sätt, säger Kerstin Borg Wallin i ett pressmeddelande.
CSN kommer att starta en uppföljning av de egna föreskrifterna för att ta reda på om något behöver anpassas till alla studenters behov.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com

Nathalie86s bild

Nu har CSN och fyra tekniska högskolor haft möte i Stockholm där de kom överens om att samarbeta för att gynna studenterna i framtiden. CSN har informerat om reglerna som ligger till grund för de återkrav som CSN har beslutat om. Däremot uppger CSN att de inte kommer att ta tillbaka något av de återkrav som de redan har fattat beslut om.

Nathalie Nordhström
nathalie.nordhstrom@studentis.com

Om oss Student.se Studier Jobb och Karriär Community Nöjen Våra andra sajter:  
FAQ Copyright © 2010 Studentlya Jobbmarknaden Bloggar Erbjudanden Traineeprograms.com Smartster.se
Allmänna villkor Abovo Media Group Kurslitteratur Platsannonser Forum Nöjesguide Yrkesroller.se Smartster.no
Cookies Alingsåsvägen 6 Stipendier Traineeprogram Foton Recept Studentlya.nu Smartster.com
  504 38 Borås Uppsatser Yrkesroller Sök Studenter   MVGPlus.se Festivalinfo.se
  Dir: +46 (0)33 722 00 00 Hälsoskolan       Studentuppsatser.se Abandonia.com
  Fax: +46 (0)33 722 00 22         Studentertyckertill.se Reloaded.org
  Mail: kontakt@student.se         Snuttis.se Kanaler.se
               

Hitta ett jobb hos LeoVegas