Ansvarstagande viktigt hos jobbsökande


Lojalitet är viktigare än självförtroende när man söker jobb. Det uppger TCO som med hjälp av SCB har frågat arbetsgivare om vilka personliga egenskaper som är viktiga för att folk ska få jobb. Undersökningen visar att 90 procent av arbetsgivarna rankar ansvarstagande som den viktigaste egenskapen. Att vara positiv är den näst viktigaste egenskapen bland jobbsökande. Över hälften av arbetsgivarna tycker att flexibilitet, initiativtagande och lojalitet är viktiga egenskaper. Arbetsgivarna har också fått uppge vilka intryck som har störst negativ betydelse för viljan att anställa. Över 90 procent av arbetsgivarna anger att det är när den arbetssökande är oengagerad som de får sämst intryck. Den näst sämsta egenskapen är när folk verkar negativa. Över 60 procent tycker att det är väldigt negativt om personen verkar slarvig och ovårdad. Självförtroendet verkar inte ha lika stor betydelse.

Det är under tio procent av arbetsgivarna som anger att det är viktigt att den som söker jobb har ett bra självförtroende. Lika många tycker att det är negativt om en jobbsökande har dåligt självförtroende. De fem viktigaste egenskaperna hos en ny anställd är: ansvarstagande, positiv, flexibel, initiativtagande, lojal, självständig, stresstålig, ambitiös, strukturerad och bra självförtroende. De sämsta egenskaperna är: oengagerad, negativ, slarvig, ovårdad, osjälvständig, ostrukturerad, dåligt påläst, stressad, framfusig och dåligt självförtroende.

– Unga och andra som söker jobb får här en bra fingervisning om vad arbetsgivaren värdesätter, men tyvärr kommer inte alla så långt som till en personlig träff med den som skall anställa. Det leder till att arbetsgivare ofta sorterar bort sökande på väldigt lösa grunder. Det är väldigt svårt att utifrån en skriftlig ansökan bedöma om en person är ansvarstagande eller lojal, eller ens har ett vårdat yttre?, säger Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef vid TCO, i ett pressmeddelande

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com