Doktorer tar sin examen snabbare


Genomströmningen i forskarutbildningen har blivit bättre. Det är fler som avlägger sin doktorsexamen snabbt. Det visar siffror från Högskoleverket och Statistiska Centralbyrån, SCB. Andelen som har tagit examen inom fem år har mer än fördubblats mellan nybörjarna 1980 och nybörjarna 2004. Siffran har förändrats från 18 procent till 45 procent. Trots detta var det 200 färre som tog ut doktorsexamina 2009 jämfört med hur det var 2008.

En förklaring är att antalet doktorandnybörjare minskade relativt kraftigt i början av 2000-talet. För första gången någonsin var det år 2009 fler kvinnor än män som tog ut doktorsexamen. Andelen kvinnor bland de doktorsexaminerade har ökat från 26 procent till 51 procent under de senaste 20 åren. På forskarnivå var det dock fler män än kvinnor som började en utbildning.

1 720 män och 1 640 kvinnor började en utbildning på forskarnivå. Könsfördelningen är relativt jämn och så har det sett ut under de senare åren. Runt en tredjedel av alla nybörjare år 2009 var utländska doktorander. Andelen utländska doktorander har ökat med tolv procentenheter under de senaste tio åren. 61 procent av dem är män. Könsfördelningen är relativt bra och så har det varit för nybörjarna de senaste åren. Andelen kvinnor varierande mellan 46 och 50 procent under perioden 2001 till 2009.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com