Linnéuniversitetet utbildar militärpoliser


Linnéuniversitetet ska börja utbilda militärpoliser. Under höstterminen kommer polisutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö att stödja Försvarsmakten med en anpassad polisutbildning för militärpoliser. I samband med att värnplikten läggs vilande i fredstid kommer behovet av polisutbildning för blivande militärpoliser att öka. Det kommer att behövas en utbildning som är anpassad efter den civila polisens arbetsmetoder.

Även kraven på personalen i militärpolistjänst kommer att förändras i och med att värnplikten läggs vilande. De som läser på den nya utbildningen för blivande militärpoliser kommer att få läsa juridik, poliskunskap, förhörslära, kriminalteknik och trafikkunskap. Ovanstående är moment från den civila polisutbildningen. Linnéuniversitetet och Försvarsmakten ska fördjupa sitt samarbete över tiden. Syftet är att utveckla utbildningen för militärpolisen.

Idag utbildas det militärpoliser på Livgardet i Stockholm.
– Det är oerhört glädjande att Polisutbildningen vid Linnéuniversitetet har fått detta uppdrag av Försvarsmakten. Det innebär att vi har fler uppdragsgivare än Rikspolisstyrelsen och blir inte lika känsliga för ökningar och neddragningar av polisutbildningen, säger Betty Rohdin, prefekt vid Polisutbildningen vid Linnéuniversitetet, i ett pressmeddelande.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com