Sänkt studiemedel för studenter utomlands


CSN ändrar studiemedlen för studenter som läser utomlands. CSN har nu bestämt hur mycket svenskar som studerar utomlands ska få i studiemedel nästa år. Det rör sig om ungefär 29 000 svenskar som studerar i ett annat land och får studiemedel från CSN. Studiemedlet kommer att sänkas för studenter i några länder. Lånebeloppen för de länder där det finns svenska studenter fastställs den 1 juli varje år. Det görs en kontroll av kostnadsutvecklingen genom enkäter till ambassader och det görs även en granskning av valutaförändringarna.

CSN väljer nu att sänka lånebeloppen i USA och Japan med 200 respektive 600 kronor i veckan. Motiveringen är att valutan har stabiliserat sig i många länder. I princip innebär det att en student i USA får 16 329 kronor i månaden i studiemedel. En student som läser i Sverige får 9 044 kronor i månaden. För studenter i Frankrike kommer studiemedlet att sänkas med 300 kronor i veckan och svenska studenter i Norge kommer att få 200 kronor mindre i veckan.

Även i Frankrike och Norge är det ett förändrat kostnadsläge som är motiveringen till att beloppen sänks. Det finns i dagsläget runt 29 000 svenskar som studerar utomlands. Det är en ökning jämfört med tidigare år. Beslutet om att ändra beloppen minskar statens upplåning med 40 miljoner kronor. Regeringen har tillsatt en utredning som ska ta sig en närmare titt på studiestödet utomlands. Syftet med utredningen är att få fram förslag på hur man förenklar, förbättrar och effektiviserar hanteringen. Enligt direktiven ska uppdraget redovisas den 30 november.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com