Ny dansutbildning ska ge kvalitet


En ny yrkesdansarutbildning ska ge yrkesdansare av klass. Enligt Riksdag och Departement ska dansproven bli viktigare än betyg i den nya yrkesdansarutbildningen. Det ska öka dansarnas chanser att få jobb efter utbildningen. En utredning som ligger till grund för regeringens förslag visade att det inte var en enda avgångselev som anställdes vid Kungliga Operan 2007. Anledningen var att de inte ansågs hålla måttet.

Det är lika svårt att få jobb internationellt. Regeringen har nu lämnat in ett förslag till Lagrådet som innehåller förändringar i en förberedande dansarutbildning i årskurserna fyra till nio i grundskolan samt i den gymnasiala yrkesdansarutbildningen. På grundskolan innebär förslaget utökad timplan och längre läsår. Dessutom ska antagningsreglerna ändras. Enligt förslaget ska eleverna bara antas efter att de har dansat inför en jury och klarat en medicinsk bedömning.

Enligt förslaget ska det krävas nya dansprov inför jury när man ska gå vidare till årskurs sju eller till gymnasiet. Enligt regeringen får inte eleverna tillräckligt mycket tid för dansämnet i dagsläget. Därför vill regeringen utöka antalet timmar för dans som de ska ha istället för idrott och hälsa. Detta gäller både i grundskolan och på gymnasiet. Dessutom vill de höja stadsbidraget till utbildningssamordnarna så att lärartätheten kan öka. Enligt förslaget ska de nya reglerna börja gälla för utbildning som börjar hösten 2011. Utbildningsminister Jan Björklund säger till Riksdag och Departement att Sverige förtjänar en yrkesdansarutbildning som kan mäta sig internationellt.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com