Studenter får rätt mot CSN


Överklagandenämnden ger en student från Västerås rätt mot CSN. Enligt Sveriges Radio Västmanland har överklagandenämnden för studiestöd beslutat att upphäva ett beslut från CSN om att de kräver tillbaka bidrag som betalats ut. Det handlar om 1 995 kronor som CSN har krävt av studenten men som studenten nu inte behöver betala tillbaka. Anledningen till kravet var att CSN hävdade att studenten hade studerat något mindre än heltid under vårterminen och att han därmed inte hade rätt till studiemedel på heltid.

Överklagandenämnden håller inte med. Studenten hade läst mer än heltid på höstterminen innan och därför gör Överklagandenämnden en helhetsbedömning och menar att CSN inte har rätt att kräva tillbaka pengarna. Även en student vid Linnéuniversitetet har fått rätt mot CSN efter att ha överklagat hos Överklagandenämnden för studiemedel. Enligt Sveriges Radio Kronoberg blev studenten nekad studiemedel av CSN för att hon hade tagit för få poäng.

Efter överklagan får hon delvis rätt till pengar. Studenten pluggar i Växjö och mådde psykiskt dåligt efter ett dödsfall i familjen. Det var anledningen till att hon inte klarade sina studier fullt ut. Överklagandenämnden för studiemedel ger henne nu rätt till studiemedel, i alla fall under delar av våren 2010.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com