Lund har fastställt studieavgifter


Nu har Lunds universitet fastställt sina avgifter för utomeuropeiska studenter. Det finns nu ett pris på de utbildningar som ges på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet. Studieavgifterna har tagits fram inför höstterminen 2011. Det innebär att studenter utanför EES och Schweiz, det vill säga tredjelandsmedborgare, ska börja betala avgifter för studier vid svenska högskolor. Avgifterna varierar mellan de olika utbildningarna men ligger i de flesta fall på mellan 90 000 och 140 000 kronor per läsår.

Utbildningarna på den konstnärliga fakulteten kostar mellan 190 000 och 400 000 kronor. Dyrast är trafikflygarutbildningen som kostar drygt en miljon kronor per läsår. Alla kostnader ska ge full kostnadstäckning. Det innebär att de innehåller påslag för bland annat mottagande och service, stipendier, hantering av bostäder och marknadsföring. Enligt Sydsvenskan är Lunds universitet först ut i Sverige med att fastställa priser på de olika utbildningarna.

Hösten 2009 var det ungefär 600 utomeuropeiska studenter som antogs till Lunds universitet. Man räknar med att en tredjedel av dem försvinner när avgifterna införs. De flesta utomeuropeiska studenter i Lund kommer från Kina, Pakistan och USA. Internationellt är priserna för utbildning högst i USA. Där ligger också de flesta av världens topprankade lärosäten. Prorektorn Eva Åkesson har sneglat en del på konkurrensen när hon har satt priserna för Lunds universitets utbildningar. De avgifter man tar ut ska täcka kostnaderna som uppkommer och de utgår från vad staten betalar ut per svensk helårsstudent. Det görs också ett påslag som bland annat ska kunna bidra till att bygga ut ett större stipendiesystem.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com