Jobben ökar inom många yrken


Jobben ökar inom många yrken. Det visar Arbetsförmedlingens yrkeskompass 2010/2011. De flesta yrkesområden och regioner kommer att beröras av uppgången. Det är den privata tjänstesektorn som blir sysselsättningsmotorn. Det gäller till exempel yrken inom handel, hotell och restaurang, transport, data och gruppen andra företagstjänster. Inom yrken som handel, hotell och restaurang förutses små rekryteringsproblem även om rekryteringarna blir stora.

Det väntas bli en stigande brist på arbetskraft inom flera IT-yrken, ingenjörer och tekniker, redovisningsekonomer med mera. Enligt Arbetsförmedlingens yrkeskompass kommer arbetsmarknaden att förbättras för många yrken. Tydligast blir den positiva utvecklingen för byggnadsyrken samt vissa yrken inom industrin där det kan uppstå en viss brist på arbetskraft. Några exempel på yrken där arbetsmarknaden ser god ut inför 2010/2011 är läkare, byggnadsingenjörer/byggnadstekniker, civilingenjörer inom bygg och anläggning, maskinbefäl på fartyg och byggnadsplåtslagare.

Det ser också ut att gå bra för till exempel gymnasielärare i yrkesämnen, sjuksköterskor inom operation/psykiatri/geriatrik och akutsjukvård samt vvs-ingenjörer. Mindre god arbetsmarknad ser det ut att bli för till exempel matroser, vårdbiträden, lagerarbetare, barnskötare och köks- och restaurangbiträden. Det ser heller inte så ljust ut för till exempel receptionister, administratörer/sekreterare och truckförare. Det är fortsatt brist på arbetskraft för vissa yrken. Det gäller till exempel flera yrken som kräver högskoleutbildning inom hälso- och sjukvården.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com