Fortsatt förbättrad arbetsmarknad


Arbetsförmedlingen ser ljusnande arbetsmarknad i sin prognos, och man kan rent av ana sig till att det kommer att bli brister inom vissa yrken framöver.

Stora pensionsavgångar närmar sig, och i och med det kommer det att bli brist på utbildad personal inom några olika områden. Det man framför allt ser är att det kommer att behövas ingenjörer inom flera olika områden, byggarbetare, och även sjuksköterskor med olika specialinriktningar och vidareutbildning.

Man konstaterar att det fortsatt kommer att löna sig att satsa på en gedigen eftergymnasial utbildning. I dagens hårda klimat på arbetsmarknaden kommer de som saknar högre utbildning att få det svårt att komma in i arbetslivet. Konkurrensen är hård, och en längre utbildning är bra att stödja sig på.

För fullständig artikel i ämnet, och även en lista på yrken att satsa på, se länken nedan!