Kårobligatoriets avskaffande är nu verklighet


För eller emot?
Det tar nog ett tag innan vi vet hur utgången blir av detta beslut.
Nedan kan ni läsa förslaget från regeringen. Därefter förljer två sammanfattningar från SvD, emot och för. Sedan är det upp till studenterna att ta ställning att aktivt stödja studentkårerna eller ej.

Så här såg förslaget ut: Sammanfattning
I propositionen föreslår regeringen förändringar i högskolelagen (1992:1434), fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och inkomstskattelagen (1999:1229). Syftet med förändringarna är att avskaffa kårobligatoriet och införa ett modernt system för studentinflytande. Regeringen föreslår att universitetet eller högskolan efter ansökan ska utse en studentsammanslutning att vara studentkår. En studentkår ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid lärosätet. I propositionen föreslår regeringen att vissa krav på studentkårerna avseende syfte, verksamhetsområde, medlemskap, organisation och förutsättningar att representera studenterna ska regleras för att möjliggöra ett likvärdigt studentinflytande. De skattelättnader som studentkårer, nationer och deras samarbetsorgan i dag åtnjuter föreslås behållas. Skattelättnaderna för fakultetsföreningarna vid Stockholms universitet ska emellertid inte finnas kvar. Regeringen gör vidare den bedömningen att universitet och högskolor bör ta ett utökat ansvar för studiesociala frågor.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.

Chalmes bild

Jag kommer i alla fall att fortsätta att stödja kåren. Det är ju en självklarhet. Finns ju inga andra som sköter om studiebevakning, tentapubar och arbetsmarknadsdagar på Chalmers.

Om oss Student.se Studier Jobb och Karriär Community Nöjen Våra andra sajter:  
FAQ Copyright © 2010 Studentlya Jobbmarknaden Bloggar Erbjudanden Traineeprograms.com Smartster.se
Allmänna villkor Abovo Media Group Kurslitteratur Platsannonser Forum Nöjesguide Yrkesroller.se Smartster.no
Cookies Alingsåsvägen 6 Stipendier Traineeprogram Foton Recept Studentlya.nu Smartster.com
  504 38 Borås Uppsatser Yrkesroller Sök Studenter   MVGPlus.se Festivalinfo.se
  Dir: +46 (0)33 722 00 00 Hälsoskolan       Studentuppsatser.se Abandonia.com
  Fax: +46 (0)33 722 00 22         Studentertyckertill.se Reloaded.org
  Mail: kontakt@student.se         Snuttis.se Kanaler.se
               

Hitta ett jobb hos LeoVegas