Bostadsbrist för studenter ger dåligt rykte


Bostadsbristen gör att Uppsala Universitet förlorar i konkurrensen mellan lärosätena. Det visar en enkätundersökning på där 14% av studenterna avråder andra från att börja studera överhuvudtaget. Vid presentationen av enkätundersökningens resultat var dock inte Uppsalahem närvarande, vilka har en stor del i att försöka lösa problemet med bostadsbristen för studenter.Enkäten visade också på att 84% anser att bostadssituationen i Uppsala är mycket svår.Dock är de flesta nöjda med sitt nuvarande boende och upplevde att situationen löste sig redan första terminen. Av de åtgärder som föreslås är en satsning på kollektivtrafiken framstående då många anser att det inte är viktigt att bo så nära stan.