Utländska studenter ratar Sverige.


Från och med i höst måste utomeuropeiska studenter betala för att få studera på universitet och högskolor i Sverige. Reformen har lett till att antalet ansökningar har minskat med 73 procent.

  • Ett syfte med anmälningsavgiften var att få en viss avskräckande effekt och istället öka mängden seriösa ansökningar, säger Andreas Sandberg, chef för produktionssamordningen vid Verket för Högskoleservice VHS.

Sverige har fram till i år varit ett av få länder i världen som inte tagit betalt av studenter från andra länder. Det har lockat tusentals utländska studenter varje år. Enligt Anna Neuman, politisk sakkunnig på regeringens utbildningsdepartement har antalet ökat explosionsartat de senaste tio åren. Hon tror att den nya förändringen kommer att leda till att allt fler motiverade elever kommer hit för att studera.

  • Tidigare har det varit en stor andel luftanmälningar. Man har skickat iväg en ansökan till en rad olika utbildningar eftersom det inte har kostat att ansöka om utbildning. Men nu tror jag framförallt att de som verkligen är intresserade av att läsa söker hit, säger Anna Neuman.

Anmälnings – och studieavgifter kommer inte att omfatta utbytesstudenter utan bara gälla för så kallade free-movers som inte är medborgare i EU, EES-länderna eller Schweiz. Dessa gäller för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå från och med 31 juli 2011. Och nu tycks intresset bland utländska studenter ha sjunkit. Enligt Verket för Högskoleservice VHS sökte förra terminen 132 217 studenter till internationella masterutbildningar eller kurser. Idag ligger siffran på 30 866, vilket innebär att nästan 100 000 färre studenter har sökt svenska lärosäten. Men Andreas Sandberg tror inte på en fortsatt minskning.

  • Nej vi tror inte att vi kommer att se en fortsatt minskning, snarare att det vänder uppåt igen. Tittar man till exempel på Danmark så hade de en stor nedgång i samband med att de införde anmälnings- och studieavgifter men därefter har antalet sökande ökat igen. Dock tror vi att det kommer ta ett tag innan vi kommer ha lika högt söktryck som under 2010, säger Andreas Sandberg.

Förändringar syns även tydligt i andelen antagna. Jämfört med hösten 2010 har antalet personer som antagits till de internationella masterutbildningarna höstterminen 2011 minskat med 58 procent. En minskning har syns även tydligt på de internationella kurserna, där antalet antagna till de internationella kurserna minskat med 64 procent jämfört med samma period. Totalt antogs 24 545 hösttermin 2010 jämfört med 10 019 till årets hösttermin. Men Anna Neuman, vill betona skillnaden på antalet sökande och antalet antagna.

  • Vi har varit medvetna om att det blir en inledande minskning på antalet studenter. Det har man sett i andra länder där man infört avgifter. Att vi har infört den här avgiften beror på att vi ska kunna konkurrera med kvalitet och inte för att vår utbildning är gratis.
  • Men vi vet faktiskt inte hur mycket det faktiska antalet studenter kommer att se ut. Det är ännu svårt att säga hur många av de antagna som dyker upp, säger hon.

Statistik: Antalet avgiftsskyldiga sökande till Stockholms lärosäten. Handels Högskolan i Stockholm 770 Karolinska institutet 565 Kungliga Tekniska Högskolan 3530 Stockholms Universitet 3183 Södertörns Högskolan 101

Källa: VHS, Verket för Högskoleservice