Ny studieavgift ger merarbete till högskolorna


Den nya studieavgiften för utomeuropeiska studenter har gett högskolorna mer arbete än vad som står i proportion till antalet studenter. Det hävdas i en enkätstudie som Högskoleverket har gjort.

Högskolorna antog i höstas 4 600 studenter från länder utanför EU/EES, men bara 1 300 började studera.

Studien visar att införandet av studieavgifter har inneburit stora förändringar och mycket merarbete för universiteten och högskolorna. För dem som har börjat studera i Sverige har stödet ökat betydligt, exempelvis med hjälp att hitta bostad.