Tusentals studenter skippar kåren


Alltfler studenter väljer att inte gå med i en kår. Det är trenden efter att kårobligatoriet försvann för ett och ett halvt år sedan. I Malmö är raset särskilt stort. Innan avskaffandet var många studentkårer oroliga för minskat inflytande över högskolorna när studenterna kanske skulle låta bli att bli medlemmar. Något som ännu inte inträffat, trots att det på många håll varit kraftiga medlemsras.

På exempelvis Malmö högskola, har studentkåren gått från 24 000 medlemmar 2010 till att i höst ha 7 000.

– Det har bara inte blivit så, jag har inte tänkt på det faktisk. Men det är nog också för att det inte är obligatoriskt längre tror jag, säger Tommy Hagberg, student i Malmö.

Tommy Hagberg är inte ensam om sitt val att inte ansluta sig till Malmö högskolas studentkår. Snarare är han i sällskap med 17 000 andra studenter som valt att inte gå med.

Vid Lunds universitet är däremot många medlemmar i någon av studentkårerna. Av universitetets drygt 30 000 studenter är över 25 000 anslutna till kårerna.

Desto sämre siffror har däremot studentkåren vid högskolan i Kristianstad. Där är bara 1 900 av högskolans 13 000 studenter anslutna.

– Jag tror inte alltid att det är ett medvetet val av studenterna att vi inte organisera oss. Det är lika mycket omställning för oss som för studenterna. Man måste anpassa sig lite och förstå vad det innebär, det är kanske inte bara en avgift utan handlar om så mycket mer, säger Ewa Axelsson, ordförande för studentkåren i Kristianstad.

Ingen av de studentkårer vi pratat med säger att de på något sätt fått ett minskat inflytande över högskolans verksamhet på grund av minskat medlemsantal. Men fler svarar att om de inte kan rekrytera fler medlemmar så hotas deras inflytande på sikt . Något som studentkåren i Kristianstad håller med om.

– Ja, det finns en sådan risk att studentkåren som sådan tappar legitimitet gentemot högskolan, men jag hoppas ju inte att det ska hända, säger Ewa Axelsson.

I Malmö där de flesta studenterna inte är med i någon studentkår finns det ändå några som aktivt anslutit sig. En av dem är Jenny Börjesson. Hon tror att studentkåren skulle kunna växa i Malmö om de kunde göra Malmö till en mer aktivt studentstad.

– Det kanske skulle fortsätta synas mer även efter insparksperioden och försöka få igång ett mer aktivt studentliv än vi har i dag. Det tror jag också är en anledning till att inte så många är medlemmar. Kårlivet är inte så aktivt som det är i de riktiga studentstäderna .