Studenter får rätt till nya examensbevis


Nu kan studenter som bytt personnummer få ut ett nytt examensbevis från Högskolan i Dalarna. Något som det inte fanns riktlinjer för innan.

Efter en debatt under Stockholm Pride festivalen i somras så lovade Marita Hilliges, rektor på Högskolan i Dalarna, att sätta upp riktlinjer så att studenter som bytt personnummer ska kunna få ut ett nytt examensbevis.

Det här problemet drabbar bland annat transsexuella som byter personnummer vid könskorrigering, men också personer som byter personnummer på grund av skyddad identitet.

Nu finns alltså riktlinjer uppsatta, något som inte fanns tidigare. Visserligen har det inte funnits någon förfrågan från någon student tidigare, säger Marita Hillges.

Problemen kring ageranden i frågan, huruvida det utfärdas nya examensbevis, uppmärksammades av Sveriges Förenade HBTQ-studenter efter en rundringning till 47 av Sveriges lärosäten.

Men några generella riktlinjer för alla lärosäten finns inte, eftersom det är upp till varje lärosäte att besluta om hur de vill göra.