60 000 jobb till unga i sommar


Landets kommuner planerar att ordna nära 60 000 jobb för unga i sommar, enligt Sveriges Kommuner och Landsting. Det handlar bland annat om jobb inom äldre- och barnomsorg, hemtjänst och parkförvaltning.

En majoritet av kommunerna räknar med att antalet sommarjobb blir ungefär detsamma som i fjol. Något fler planerar för färre platser än de som planerar för fler platser.

Kostnaden för kommunerna att ordna feriejobb beräknas landa på 415 miljoner kronor.