Högskolan i Borås får 7 miljoner till Lärarlyftet II under 2012


Under de kommande åren kommer regeringen att göra en storsatsning på behörighetsgivande kurser. Dessa kurser leder till behörighet i ämnen där lärarna saknar sådan. Högskolan i Borås erhåller 7 miljoner kronor under 2012 för denna satsning.

Högskolan i Borås har fått förtroende att bedriva ett närmare tiotal behörighetsgivande kurser under 2012. Fokus kommer att ligga på engelska (åk 1-3 samt åk 4-6), matematik (åk 1-3 samt åk 7-9), svenska (åk 1-3), svenska som andraspråk (åk 7-9) samt SO (åk 1-3). Kurserna kommer att ges som distanskurser på halvfart/kvartsfart.

För mer information besök www.hb.se. Ansökan görs via www.antagning.se. Ansökningsportalen öppnas den 15 mars och är öppen till den 16 april. Ytterligare information om hela satsningen på Lärarlyftet II finns på Skolverkets hemsida.