Kända namn i kampanj för Skolverket


Skolverket genomför just nu en stor kampanj som fått namnet För det vidare. Informationsinsatsen har kommit till efter ett regeringsuppdrag.

Syftet är att attrahera fler med ett genuint intresse för pedagogik och lärande till lärar- och förskolläraryrkena. I kampanjens filmer kan man se kända personer som Bill Skarsgård, Ebba Billgren, Fredrik Wikingsson och Anton Hysén.

Titta gärna på en av filmerna här på Student.se!