Människor, skjortor och siffor – vad gör redovisning?


Fredagen den 30 mars disputerar Tina Carlson Ingdahl, forskare på Institutionen Handels- och IT-högskolan vid Högskolan i Borås, med sin avhandling på Handelshögskolan i Göteborg.

I sin avhandling, som fått namnet Människor, skjortor och siffror – Reducera komplexitet och en order blir till, tittar hon närmare på redovisningens roll i ett företags verksamhet. Hon har studerat och beskrivit hur människor, skjortor och siffror samverkar under affärsmöten på Eton Fashion AB i Gånghester. Avhandlingen visar hur komplexiteten steg för steg reduceras tills endast en ifylld order återstår. Bland de viktigaste slutsatserna i avhandlingen är att visa på att dessa möten innehåller tre egenskaper:

– Mötena innehåller punktvisa inslag av ren kalkylering, att mötesdeltagarna räknar med siffror. Nästa egenskap handlar om att beräkningarna blandas med att de går på känsla, genom att till exempel känna på och jämföra olika tyger. Detta led kallar jag för kvalkylering – man är rationell och går på känsla samtidigt. Det avslutande ledet i mötena, kalkylering, handlar om människorna, om det varma, och här tar man hänsyn till andra och börjar tänka på vad konsumenten kommer att vilja ha. Det pågår då en förhandling.

Studien visar hur redovisning bidrar till att möjliggöra en inramning av mötena, vilket är nödvändigt för att en order skall bli till. Det handlar mycket om att se de små detaljerna och därför har Tina Carlson Ingdahl fotograferat under sina observationer för att kunna studera fotona och upptäcka de små detaljerna och hur dessa får inflytande.

Tina Carlson Ingdahls disputation äger rum fredagen den 30 mars, klockan 13.15 i CG-salen, Handelshögskolan i Göteborg.