EM i Industriell ekonomi på KTH


Den 10 april startar något så annorlunda som EM i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Sju finalistlag från hela Europa tävlar mot varandra.

Men vad är egentligen EM i industriell ekonomi?

  • Det är en tävling i att lösa affärsproblem under tidspress, säger Carl Robin Kirchmann som är projektledare för evenemanget.

Tävlingen innebär att man tävlar i lag och att man får case att lösa och sedan presenterar lösningen inför en jury. Syftet är att skapa ett utbyte av erfarenheter mellan studenterna samt att ge dem en chans att knyta viktiga kontakter med näringslivet. Evenemanget pågår i fem dagar och innehåller såväl föreläsningar som mingel. Helgen avslutas med vad Carl Robin Kirchmann kallar för ”en galen galamiddag”.

EM i industriell ekonomi kallas officiellt för TIMES, Tournament In Management & Engineering Skills, och arrangeras av ESTIEM, European STudents of Industrial Engineering and Managment som ett europeiskt nätverk för teknologer som läser industriell ekonomi. Fler är 1 000 studenter tävlar årligen från 65 tekniska högskolor och universitet i Europa som är anslutna till ESTIEM.

Tävlingen grundades av Andreas Swahn, 1994 då han var student vid KTH och vice president for ESTIEM. Den första Europafinalen anordnades 1995 i Eindhoven, Holland, och vanns av Sverige. Det var ett lag från KTH bestående av Jonas Lagerstedt, Fredrik Andersson, Kerstin Granqvist och Christer Kinch som stod som segrare. Tack vare detta fick Stockholm anordna tävlingen året därpå.

Anledningen till att Sverige valdes som arrangör 2012 är enligt Carl Robin Kirchmann bland annat att de har stort stöd från KTH och näringslivet. I år sponsras tävlingen av bland annat Nasdaq OMX, Bain & Co, SAM och Traineeprograms.com.