SCB spår framtida brist på lärare och omvårdnadspersonal


I SCB:s senaste nummer för tidsskriften Välfärd publiceras en prognos där Sverige spås få stora utmaningar på den framtida arbetsmarknaden. De skriver till exempel att den totala efterfrågan på arbetskraft kommer att öka i de tre storstadsregionerna mellan åren 2009 och 2020.

Prognoserna visar att det finns stora likheter mellan de tre storstadsregionerna när det handlar om vilka utbildningar det finns risk för att det kommer att finnas brist på utbildad arbetskraft, likaså inom vilka utbildningar det finns risk för att överskott på utbildade uppstår. Mycket tyder dock på en utveckling där framtida obalanser riskerar att bli störst i och omkring huvudstaden.

SCB redovisar bedömningar på sammanlagt åttionio utbildningsgrupper där Stockholm beräknas få fler utbildningsgrupper med brist år 2020 jämfört med Skåne och Västra Götaland. Samtidigt så väntas Västra Götaland få fler utbildningsgrupper med överskott.

När prognoserna genomfördes delade man in de åttionio utbildningsgrupperna i nio olika utbildningsinriktningar. SCB upptäckte då att storstadsregionerna uppvisar brist inom huvudsakligen samma utbildningsinriktningar nämligen Pedagogik och lärarutbildning och Hälso- och sjukvård samt social omsorg. I Stockholm, till skillnad från de övriga regionerna, beräknas det även bli betydande brist inom Teknik och tillverkning.

SCB:s prognoser visar att man kan förvänta sig överskott i alla tre regioner när det handlar om Allmän utbildning och Humaniora och konst. Även inom områdena Naturvetenskap, matematik och data samt Lantbruk- och skogsbruk och Djursjukvård.

SCB har tagit fram prognoserna i ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Prognosinstitutet vid SCB.