Högskolan i Borås har blivit miljöcertifierad


Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, gav idag beskedet att Högskolan i Borås numera är miljöcertifierad.

Den 24 april kommer man att hålla en officiell certifieringsceremoni klockan 15.00 i högskolans entré. Detta sker i samband med att den internationella konferensen "Stockholm+40 - Partnership Forum for Sustainable Development" uppmärksammas lokalt på högskolan.

Högskolan blev, efter att några få mindre avvikelser rättats till, idag en miljöcertifierad organisation enligt den internationella standarden ISO 14001.Björn Brorström, som är högskolans rektor:

”Det här är ett mycket glädjande besked. Vi har ett miljöledningssystem av hög kvalitet på högskolan så jag är inte överraskad, men det är inspirerande att det nu formellt är beslutat.” och fortsätter ”Jag vill också passa på att tacka Birgitta Påhlsson, samordnare för arbetet med hållbar utveckling, för allt jobb hon lagt ner för att detta skulle bli möjligt”.