Distansstudier - tips för dig som vill plugga hemifrån


Antalet högskolestudenter som studerar på distans har ökat kraftigt under de senaste tio åren. Under 2011 pluggade hela 20% av det totala antalet studenter på distans. Det finns många anledningar till varför man vill distansstudera och ett av dem kan vara att få plugga på egna villkor. Andra anledningar kan vara att man har barn, man vill studera på två orter samtidigt och att man vill plugga samtidigt som man är ute och reser.

Statistiken visar att studieresultaten bland distansstudenter är mycket sämre än bland de som pluggar på campus. Många tror att det är lättare att studera på distans, när det i själva verket kan vara tvärtom. Distansstudier ställer höga krav på självdisciplinen och innehållet är ju detsamma som på den campusbundna kursen.

Här är några saker du bör tänka på:

Information: Hitta så mycket fakta om distansutbildningen som möjligt innan du börjar. Var noga med att läsa all information om studieupplägget så att du vet att du kan fullfölja kursen.

Planering: Planera dina studier och ta tag i varje uppgift på en gång. Plugga kontinuerligt och strukturerat. Det är lätt att falla för freselsen att skjuta upp saker när man distansstuderar – gör inte det.

Sammankomster: Det är vanligt med obligatoriska sammankomster flera gånger per termin. Tänk på att du kan bli borta flera dagar då. Fundera på om det passar dig eller om du ska välja en kurs utan fysiska träffar. Det finns många olika varianter av distansstudier, vissa är helt it-baserade utan några träffar medan andra har 3-4 fysiska träffar per månad.

Tid: Många jobbar samtidigt som de pluggar för att få ekonomin att gå ihop. Tänk igenom din situation och ta inte på dig för mycket. Det är svårt att hinna med heltidsstudier om man jobbar heltid samtidigt. Vad just du orkar med beror naturligtvis på din studievana och dina förkunskaper.