Undvik de största misstagen med din jobbansökan


Föreställ dig att du sitter med din jobbansökan framför dig. Du har gett den en påhittig layout och skrivit ditt namn i en stil och storlek som får det att utmärka sig från mängden. Ansökningsbrevet är korrekturläst, stavningskontrollerat och redigerat in i minsta detalj och du har fått med information om varför just du passar så bra för jobbet. Det finns en risk att man kan gå för långt!

I en undersökning som nyligen genomfördes av CareerBuilder.com berättade rekryteringschefer och HR-experter från hela landet om de underligaste misstagen i en ansökan som de hade stött på i sitt arbete. Bland misstagen fanns till exempel: en sökande som bifogade ett brev från sin mamma, en sökande som förklarade att en lucka i hans cv berodde på att han försökte komma över sin katts död i tre månader samt ytterligare en sökande som uppgav att han inte var anträffbar alla dagar eftersom fredag, lördag och söndag var ”supardagar”.

Många arbetsgivare uppskattar jobbansökningar som är kreativa men det gäller att hitta en balans. Du ska gärna utmärka dig som unik men även som en person med lämplig erfarenhet och som kan tillföra något till företaget.

Syftet med en kreativ ansökan är att ge ett intryck som varar – men alla vill ju göra ett bra intryck. Låt en expert granska din ansökan om du är osäker. Se till så att dina ansökningshandlingar är lättlästa, har bra rubriker och att de är lättöverskådliga med den viktigaste informationen överst. Om du ska ha med ett foto – undvik partybilder och se till så att bilden är max sex månader gammal.

Här är tre sätt att se till så att din ansökan ger rätt intryck:

1. Ditt privatliv Det är onödigt att berätta om var du tillbringar din semester eller att ge en utförlig beskrivning av din familjs sjukdomshistoria. Försök istället att ta med uppgifter om aktiviteter som hänger ihop med arbetet, som till exempel medlemskap i yrkesorganisationer eller samhällsengagemang.

2. Enkelt. Utmärkande. Professionellt Ljuslila papper med hästar längs kanterna ger ett konstigt intryck. Ha följande saker i åtanke när du utformar din ansökan - den ska vara enkel, utmärkande och professionell. Istället för ett otydligt typsnitt och ett papper med ramar eller figurer på bör du skapa ett rent och snyggt ansökningsdokument. Din ansökan bör till exempel ha konsekvent formatering för rubriker och underrubriker. Vill du vinna chefens uppmärksamhet? Fokusera då på att använda dig av starka verk som ”uppnått” och ”lyckats” istället för okonventionella typsnitt eller färgad text.

3. Undvik att använda samma mall till alla tjänster Anpassa ansökningshandlingarna efter varje tjänst du söker. Ta inte med erfarenheter som inte har med den aktuella tjänsten att göra. Försök att ta med kvantitativa resultat om det är möjligt. Det är till exempel lätt att hävda att du har säljerfarenhet, men arbetsgivaren kommer snarare att lägga märke till att du bidrog till en tioprocentig ökning av den totala försäljningen.