Klartecken för ny förskollärarutbildning i Borås


Idag gav styrelsen vid Högskolan i Borås klartecken för en helt ny utbildning för pedagogiskt verksamma i förskolan. Även Högskoleverket har gett sitt godkännande vilket innebär att ansökningar tas emot omgående. Högskolan räknar med ett högt söktryck eftersom både behovet och efterfrågan är stort i regionen.

– Det känns väldigt bra att kunna erbjuda den här möjligheten för obehöriga i förskolan. Vår erfarenhet är att förskollärare utbildade med denna bakgrund är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden, säger Iréne Arvidsson, biträdande prefekt och ansvarig för grundutbildning.

Utbildningen vänder sig till alla som saknar examen men som har pedagogisk erfarenhet och som idag arbetar i förskola som till exempel barnskötare, fritidspedagog, grundskollärare eller obehörig förskollärare. Studierna omfattar 210 högskolepoäng och anmälan till utbildningen öppnades idag, fredagen den 27 april.

Förskollärarutbildningen för yrkesverksamma är sex terminer lång och ges på halvdistans för ökad flexibilitet. Man har valt att schemalägga kurstillfällena till en dag i veckan och de går på heltid under juni varje år. Utbildningen bygger vidare på de kunskaper och färdigheter deltagarna tillägnat sig genom arbetet och leder till en förskollärarexamen. Deltagarna i utbildningen fortsätter sin anställning i förskolan under utbildningstiden och kan på så sätt koppla ihop teoretiska kunskaper med praktisk erfarenhet. Det är just detta som är skillnaden mot den vanliga förskollärarutbildningen.

– Högskolan i Borås är ett av ganska få lärosäten i Sverige som har utvecklat en tydlig metod för validering – dvs. bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande. I den här utbildningen ingår en kontinuerlig valideringsprocess. Ämneskunniga lärare bedömer tillsammans med verksamma handledare den kunskap och kompetens som studenterna har tillägnat sig genom arbetet och fortsätter utveckla på sina arbetsplatser, berättar Annika Malm.

Utbildningen ger bland mycket annat verktyg för att skapa kreativa miljöer samt metoder för lärandet inom det förskolepedagogiska området. Studenterna ges till exempel fördjupning i barns utveckling och lärande, barnlitteratur, språkutveckling med läs- och skrivutveckling samt kunskap om digitala redskap för yngre barn.