Sjutton professorer installeras i Borås


Den 11 maj installeras sammanlagt 17 professorer vid Högskolan i Borås och det är sjätte gången som en professorsinstallation hålls. Professorerna kommer att få ta emot sina diplom vid en högtidlig installationsceremoni i Carolikyrkan och det är rektor Björn Brorström som delar ut dem.

– Installationen är en akademisk ceremoni, en tradition, förklarar Monica Hammarnäs som står bakom fredagens arrangemang. Det är inte så att professorerna blir utnämnda till professorer, det är de redan.

Ett av skälen till varför man anordnar en installationshögtid är att det ger ett gyllene tillfälle att sprida kunskap om professorernas och tillika högskolans olika forskningsområden. Därför kommer de olika professorerna att hålla installationsföreläsningar på högskolan under förmiddagen.

Rektor Björn Brorström, prorektor Martin Hellström och studentkårsordförande Klara Jennische kommer att hålla tal till högskolans nya professorer i Carolikyrkan.

Högskolan i Borås bedriver forskning inom följande områden: biblioteks- och informationsvetenskap, resursåtervinning, handel-IT-tjänster, lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet, textil och mode samt integrerad vårdutveckling.

Samtliga föreläsningar är öppna och sker på Högskolan i Borås (Allégatan och Sandgärdet), förutom för Textilhögskolans professorer som håller sina föreläsningar på Bryggaregatan 17. Mer information om dagen finns på Högskolan i Borås hemsida.

Schema för fredagen den 11 maj 2012:

Kl. 08:30 – 12:00 Installationsföreläsningar
Kl. 12:00 – 13:00 Institutionerna har mottagning för sina nya professorer
Kl. 14:45 – ca 16:30 Installationshögtid i Carolikyrkan

Foto: Patrik Karlsson, Superstudio