Utbildningarna i företagsekonomi granskade


Högskoleverket har granskat sammanlagt 67 utbildningar i företagsekonomi och av dessa fick nästan 40 procent omdömet bristande kvalitet. I utvärderingen, som publicerades för ungefär en vecka sedan, konstaterar man även att det samtidigt finns många bra företagsekonomiska utbildningar i Sverige.

Företagsekonomi är det största ämnet på universiteten och högskolorna och det är vanligt med ett konstant högt söktryck. Just nu studerar mer än 53 000 studenter företagsekonomi och inför hösten är det mer än 40 000 sökande.

De utbildningar som omfattas av Högskoleverkets utvärdering ges på kandidat-, magister- och masternivå. Varje utbildning som Högskoleverket utvärderar får ett omdöme på en tregradig skala.

Det är totalt 25 företagsekonomiska utbildningar som får omdömet bristande kvalitet. Dessa kommer att få en uppföljning inom ett år som ska visa om de kommit till rätta med problemen. Om bristerna kvarstår fattar Högskoleverket beslut om utbildningen ska få indraget examenstillstånd eller ej.

Högskoleverkets granskning visar att ungefär hälften av utbildningarna får omdömet hög kvalitet och 8 stycken, eller 12 procent, får det högsta omdömet mycket hög kvalitet. Dessa utbildningar finns vid Göteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Högskolan i Jönköping, Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Stockholms universitet, Södertörns högskola och Umeå universitet.