Högskolan i Borås lanserar modekluster under Almedalsveckan


Årets Almedalsvecka sätter igång nästa vecka. Högskolan i Borås kommer att finnas på plats och ska bland annat lansera det kluster som är etablerat i Boråsregionen och går under namnet ”Cluster 7” Textile and Fashion Center.

I centrala Borås växer det fram i en ny stadsdel och hösten 2013 är det dags för inflyttning. I de gamla fabrikslokalerna som Konstsilke tidigare huserade kommer bland andra Textilhögskolan att utgöra navet i det västsvenska textila klustret.

– ”Cluster 7” Textile and Fashion Center visar vilken styrka vi har inom det textila området och att Borås är nationellt ledande och internationellt konkurrenskraftig som region. Det finns en stor potential i alla delar; inspirerande och ledande modedesign, nya affärsmodeller för textil- och modeföretag samt avancerad materialvetenskap och materialutveckling, säger rektor Björn Brorström.

Borås Stad, Marketplace Borås och BoråsBorås AB arrangerar två frukostseminarier där uppkomsten och innebörden av det textila klustret kommer att presenteras och diskuteras. Seminarierna äger rum i GRASPAW (Norra Kyrkogatan 3 vid Helge Ands ruin mitt emot Medeltidshotellet) tisdagen den 3 juli och fredagen den 6 juli, klockan 08.30 (frukost) och 09.00-10.00 (presentation och diskussion).

Forskningscentrat Smart Textiles vid Högskolan i Borås kommer att finnas på plats under hela veckan i Visby. Tillsammans med det finländska stålbolaget Ruukki/ Rautaruukki Oyj kommer de att visa upp ett material som stickats med metallgarn i Textilhögskolans unika maskinpark på Donners Plats.