Kvinnor överlever hjärtstopp oftare än män


Jan Herlitz, professor i prehospital akutsjukvård vid Högskolan i Borås, har nyligen fått en studie publicerad i den ansedda facktidskriften Heart. Där konstaterar han att av de människor som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhuset, överlever kvinnor i högre grad än män.

Ser man till de faktorer som normalt brukat vara utslagsgivande, t ex ålder eller om det dröjer länge innan de får behandling, så blir det tydligt att även könet är en stark faktor. Kvinnor har vanligtvis sämre förutsättningar än män att klara av ett hjärtstopp eftersom de oftare är äldre och ensamstående. Det gör att resultatet av studien blir ännu mer intressant.

Herlitz säger bland annat att: ”Man har tidigare haft tankar om att hjärtinfarkten upptäcks långsammare hos kvinnor än hos män. Kvinnorna skulle ha lite mer diffusa symptom som inte presenterar sig på samma sätt. Vi har också sett att kvinnor som söker för bröstobehag på sjukhus inte läggs in på hjärtinfarktavdelningen lika ofta som män”.

Man vet inte ännu exakt varför kvinnor överlever i högre utsträckning än män, men det kan ha att göra med det kvinnliga könshormonet östrogen. Den här teorin har resulterat i att man funderat på att ge östrogen till patienter, i första hand män men även kvinnor, som drabbats av hjärtstopp. Av alla patienter i 55-60-årsåldern som söker sjukhusvård för bröstsmärtor är 80% män. Kommer man däremot upp i åldrarna mot 70-80 år jämnas den skillnaden ut. Det har man tolkat som orsakat av det faktum att kvinnans östrogennivåer minskar när hon blir äldre, säger Johan Herlitz.