Lärarutbildningarna ökar i popularitet


Statistiken från andra sökomgången av antagningen inför höstterminen visar att det i många fall krävs höga betyg för att komma in på lärarutbildningarna vid Stockholms universitet.

Anders Gustavsson, vicerektor vid Stockholms universitet, säger att det är glädjande att lärarutbildningarna ökar i popularitet samt att de flesta utbildningarna har fler sökanden än platser. Han bekräftar även att det ofta krävs höga betyg för att komma in. Det gäller inte minst utbildningar med inriktning mot yngre barn.

En av de populäraste utbildningarna är förskollärarprogrammet som har nästan 1200 sökanden på 150 platser. Det går alltså ungefär åtta sökanden per plats. För att komma in på programmet krävs ett meritvärde på 14,7, det vill säga nästan VG i genomsnitt.

Det är även många som vill bli grundskolelärare och sammanlagt har 758 personer sökt grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3. Det krävs ett meritvärde på 17,10 för att komma in, lika högt som för till exempel kandidatprogrammet i nationalekonomi och statistik.

När det gäller ämneslärarutbildningen med inriktning mot årskurserna 7-9 är treämnesinriktningen svenska, engelska och svenska som andraspråk mest populär med sju sökanden per plats. Bland studenterna på ämneslärarutbildningen med inriktning mot gymnasieskolan är tvåämneskombinationen svenska och engelska mest populär med cirka tio sökanden per plats, tätt följt av ämneskombinationen engelska och historia. Lägre söktryck har de naturvetenskapliga inriktningarna inom ämneslärarutbildningen.

Lärarutbildningarna blir allt mer populära även ur ett nationellt perspektiv. Före sommaren publicerade Högskoleverket statistik som visar att söktrycket på lärarutbildningarna ökat med 21% i senaste sökomgången.

Framtiden ser ljus ut för lärarstudenterna och de kan se fram emot en bra arbetsmarknad. Enligt SKL, Sveriges kommuner och landsting, kommer det att behövas 50 000 nya lärare till år 2020.

Foto: Orasis foto