Studieplatser försvinner från lärosätena


Fram till 2015 kommer mer än 15 000 studieplatser att försvinna från högskolorna i Sverige och på längre sikt kan det bli ännu fler. Detta kan tyckas märkligt då söktrycket från studenterna är högre än någonsin.

Om några veckor börjar höstterminen och många studenter kommer att anlända till skolor som tvingats skär ned på sina verksamheter. 2013 slår neddragningarna igenom på allvar som en direkt följd av åtstramningar från regeringen. DN har utfört en kartläggning och den visar att de statliga universiteten och högskolorna redan fattat beslut om att skära bort omkring 15 000 utbildningsplatser under de närmaste tre åren. Britt Skogseid, vicerektor vid Uppsala universitet, menar att det kan handla om totalt 20 000 – 30 000 platser i hela landet, beroende på hur lärosätena klarar förändringen.

För några år sedan fick majoriteten av de svenska lärosätena tillfälligt ökade anslag för att kunna hantera den ekonomiska nedgången och de växande ungdomskullarna med fler studieplatser. Pengarna är nu slut och lärosätena menar att arbetsmarknaden fortfarande är tuff.

Ett av de drabbade universiteten är Uppsala universitet. De kommer att minska antalet studieplatser med 1600 under 2013.

Utbildningsminister Jan Björklund hävdar att ungdomskullarna kommer att minska under de närmaste åren. Han menar även att det därför är rimligt att de 10 000 extra studieplatserna som regeringen tillförde under krisen nu försvinner. Enligt statistik från SCB är antalet 20-åringar nästan 133 000 i år och om sju år är 20-åringarna nästan 103 400 och sedan beräknar SCB att siffran kommer att stiga igen.

DN har utfört en undersökning vars resultat visar att effekterna av förändringen av statsbidragen skiljer sig en hel del mellan olika lärosäten. Chalmers, KTH och några andra tror inte att de kommer att behöva minska antalet utbildningsplatser, dock visar de flesta minussiffror.