Bostadsbrist skrämmer bort studenter


18 procent av Göteborgs studenter överväger att lämna Göteborg efter studiernas slut på grund av bostadsbristen. Nu gäller det att på allvar hitta lösningar på både kort och lång sikt, skriver Anna Lönn Lundbäck, Hyresgästföreningen.

Att bostadsbristen i allmänhet och studentbostadsbristen i synnerhet får allvarliga konsekvenser, som minskad rörlighet, sämre konkurrenskraft och hotad tillväxt har en rad debattörer landet över redan varnat för så de argumenten lär vara väl kända.

Mindre känd är kanske den undersökning från Hyresgästföreningen som visar att 14 procent av studenterna i storstadsregionerna redan under studietiden har övervägt att flytta från regionen på grund av bostadsbristen. 18 procent, alltså nästan en av fem studenter, har av samma skäl funderingar på att flytta efter studiernas slut.

Och det klart, för de nyblivna göteborgare som tvingas slafa på soffan hos en kompis, valsa runt på tredjehandsmarknaden eller acceptera en svankig tältsäng i den ombyggda gillestugan i en privatvilla har sannolikt storstadens attraktionskraft falnat betydligt.

Men vilken stad kan i längden acceptera att en av fem i den åldersgrupp som verkligen representerar framtiden överväger att tillbringa den någon annanstans?

Lösningen för att komma tillrätta med bostadsbristen är naturligtvis att bygga mer. Men ska produktionen av studentbostäder på allvar komma igång är vi i likhet med många andra aktörer övertygade om att det behövs någon form av riktat statligt stöd.

Akuta åtgärder

Oavsett om regeringen väljer att tänka om när det gäller statligt investeringsstöd eller inte löser inte det den akuta situationen. Det kommer att ta år innan bristen är bortbyggd och i väntan på det behöver situationen lösas.

Det har redan framförts en rad förslag som till exempel att bygga om nedlagda äldreboenden och andra kommunala lokaler som i dag bara står och tickar pengar. Eller varför inte utnyttja vattnet i Göteborg? Om det går att ha flytande hotell i älven borde det vara fullt möjligt att även ha bostäder där?

Självklart ska även tillfälliga lösningar hålla hög kvalitet. Att ha ett hem innebär nämligen så mycket mer än bara tak över huvudet.

Det duger liksom inte att år efter år avfärda problemet med att det löser sig för de flesta så småningom.

Därför uppmanar vi Göteborgs politiker: ta vara på de många idéer som redan finns och framförallt gör något nu.