Fler stipendier för att locka utländska studenter


De utomeuropeiska studenterna minskade med hälften när studieavgifterna infördes förra året. Nu i höst verkar trenden vända och fler studenter har kommit. Men för att Sverige ska fortsätta vara ett attraktivt land att utbilda sig i så krävs stipendieprogram och enklare visumregler.

Diego Fernando Navarro är en av drygt 6000 studenter från länder utanför Europa som sökt och fått uppehållstillstånd för att studera i Sverige hittils i år. Och Migrationsverket tror att innan året är slut landar siffran på drygt 7000. Något fler än 2011, men fortfarande bara hälften av de ca 14 000 beviljade uppehållstillstånden under 2010 och 2011. Och det är framförallt från utvecklingsländerna som färre söker nu, säger Bernd Parusel,som har gjort Migrationsverkets studie.

– Minskningen har varit störst bland studenter från utvecklingsländer; Iran, Pakistan eller Bangladesh och vissa afrikanska länder.

För att underlätta för fler att söka, så har Migrationsverket infört möjligheten att ansöka om uppehållstillstånd via webben och regeringen har inrättat stipendieprogram, men det räcker inte, menar Bernd Parusel. Bla skulle det behövas gemensamma EU-regler så att studenter borde kunna söka uppehållstillstånd från andra EU-länder, få möjlighet att stanna i Sverige för att söka jobb efter examen, och att ta med anhöriga, menar Bernd Parusel. Idag har anhöriga ingen rätt att följa med och söka arbetstillstånd.