Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma i Värnamo genom Högskolan i Borås


Med start hösten 2013 kan anställda i förskolan i och kring Värnamo nå en förskollärarexamen samtidigt som de fortsätter att jobba. Detta tack vare ett samarbete mellan Högskolan i Borås och Campus Värnamo.

– Det är mycket roligt att kunna erbjuda en förskollärarutbildning för yrkesverksamma i förskolan i Värnamo med omnejd. Det bidrar till att Barn- och utbildningsförvaltningen når målsättningen på sina förskolor, det är också en fantastisk möjlighet att studera och jobba parallellt. Det säger Enikö Ohlsson, verksamhetschef på Campus Värnamo.

– Detta är ett bra exempel på hur Högskolan i Borås arbetar med sitt motto "vetenskap för profession" i praktiken. Med vetenskaplig expertis tillmötesgår behovet av en alternativ utbildningsform i regionen och får samtidigt kunskaper tillbaka i en ömsesidig process och samarbete. Det säger Martin Hellström, prorektor vid Högskolan i Borås.

Utbildningen sträcker sig över ungefär tre år och går på halvfart. Utbildningens längd är beroende av tidigare kunskaper och utbildning. Den riktar sig alltså till verksamma i förskolan som saknar formell behörighet som förskollärare. Det kan vara barnskötare, fritidspedagoger, fritidsledare eller grundskollärare till exempel, som nu erbjuds möjligheten att validera tidigare delar av utbildning och yrkeserfarenhet för att nå samma högskoleexamen som ordinarie programstudenter.

– Det är en målgrupp som är i behov av den här utvecklingsmöjligheten, och som kanske inte kan börja studera om det inte sker nära hemmet, fortsätter Enikö Ohlsson. Möjligheten med validering är också en viktig del i upplägget. Vi ser fram emot hösten och hoppas på många taggade deltagare!

För mer information:

Lars-Erik Olsson,
prefekt vid Institutionen för pedagogik,
Högskolan i Borås
lars-erik.olsson@hb.se,
0705-63 40 04

Enikö Ohlsson,
Verksamhetschef
Campus Värnamo
eniko.f.ohlsson@varnamo.se,
0370-37 78 77