Nio studenter avstängda för fusk


Nio studenter vid Lunds universitet stängs av efter att ha fuskat vid examination. De använde fusklappar och påslagna mobiler som hjälpmedel för att förbättra resultaten. För att kunna delta i undervisningen igen måste de vänta sex veckor.

Även vid Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar har man avslöjat och stängt av sju studenter för plagiat.