Statuset av förskoleyrket vill höjas av Högskolan i Borås


Anställda på Högskolan i Borås menar ett det är hög tid att lyfta förskollärare i samband att förskollärarutbildningen firar 50 år i år. Lena Tyrén som är ansvarig för högskolans förskollärarutbildning säger att man vill bidra till att skapa stolthet kring förskollärarrollen och att man vet vilken enorm kompetens finns ute på förskolorna.

Flera undersökningar visar att förskollärarutbildningen på Högskolan i Borås håller hög kvalité vilket gör att kompetens och forskning sätts i fokus när utbildningen fyller 50 år.

Lena Tyrén säger att de tar tillfället i akt att under jubileet erbjuda kompetensutverkling till yrkesversamma och att dela med sig aktuell forskning som framtida förskollärare får med sig idag. Detta helt kostnadsfritt.

En rad aktiviteter arrangeras jubileumåret 2015. Det i programmet som kommer hända närmast är en föreläsning om förskollärarens yrkesroll.

Lena Lyckeståhl som håller i föreläsningen tillsammans med Camilla Carlsson säger att utifrån teori och praktik träder ett undersökande, nyfiket och upptäckande barn fram, med dess olika förmågor och förutsättningar. De fortsätter att de kommer att titta närmare på hur barnet påverkar lärarens uppdrag och yrkesroll

Välkomna till förläsningen som äger rum onsdag 11 mars 18:00 – 19:30 i sal D207 på Högskolan i Borås.

Här kan du se hela programmet för jubileumsåret 2015.