Sportsliga utmaningar är nytt mål för Chalmers


Christian Finnsgård som är forskare på SSPA och Chalmers men också en före detta elitseglare diskuterar den nya stora statsningen i Göteborg och reflekterar kring likheterna mellan forsking och elitidrott.

Forskning kan drivas fram av saker som hockeyklubbor, segelbåtar och hästskor samtidigt som den lockar nya studenter till Chalmers. Förväntningarna överträffas när det gäller den mångsidiga satsningen på sport & teknologi. Christian nämner att Chalmers glimtar om hur utvecklingsinsatser kan ge bättre resultat, från flera idrottsområden som friidtrott, simning, segling och inte minst hästsport. Göteborgs universitet och indrottsrörelsen i Sverige bjöds in av Chalmers för att hitta gemensamma projekt för att nå ännu längre inom idrottsområdet. Resultatet av detta var en mängd project som man vill jobba tillsammans med.

Den före detta framgångsrika elitseglaren med VM-guld, Christian Finnsgård, berättar om sin roll i satsningen och kommer guida oss i ämnet. Christian är håller samman Chalmers satsning på sport och teknologi och är civilingenjör samt Teknologi doktor i Teknikens Ekonomi och Organisation.

Frukostmötet har syftet att sammanföra näringsliv och akademi och är ett samarrangemang mellan Göteborgs universitet, Chalmers Tekniska Högskola samt CONNECT Väst.

Matchningsmingel Före seminariet kommer det finnas en frukost där det finns möjlighet för möten mellan studenter och arbetsgivare för att hitta varandra för framtida samarbeten när det gäller examensarbeten, praktik, uppdrag eller jobb.

CONNECT Västs mötesplatser. Oavsett vilken del av näringslivet man verkar inom, så har CONNECT Väst någonting intressant att erbjuda. CONNECT Västs mötesplatser och unika nätverk utgörs av ett stort antal aktörer som alla har ett brinnande intresse för affärer och entreprenörskap som gemensam nämnare. CONNECT Väst erbjuder föreläsningar, inspiration och regelbundna nätverksträffar.

Anmäla dig här