Pressinbjudan: Unikt samarbete mellan smarta textilier och robotar.


Det händer spännande saker när Borås expertis inom textil möter Skövdes expertis inom informationsrteknologi. I samband med ett forskningsmöte i Borås den 26 augusti presenteras bland annat en robot som styrs med hjälp en handske. Detta kan i framtiden underlätta samarbetet mellan människor och robotar samt andra maskiner.

Inom forskningstemat Design,textil och hållbar utveckling, är roboten som styrs av handsken är ett av flera unika resultat. Sedan 2013 har högskolorna i Borås och Skövde haft ett strategiskt forskningssamarbete inom fyra teman: Informations- och kommunikationsteknik, Framtidens företagande och nya affärsmodeller, Design, textil och hållbar utveckling och Vård och välbefinnande. Två av fyra teman medfinansieras av Västra Götalandsregionen.

Forskarna som är verksamma inom samarbetet presenterar på forskningsmötet den 26 augusti hur långt man har kommit inom varje tema. De kommer bland annat göra en demonsrtation av den handsk-styrda roboten.