Studenter vittnar om kränkningar på Handels


Föreläsare som kallar en student för "taliban" inför hela klassen, användandet av ordet "neger" i undervisningen - och en tentafråga som använder sig av stereotyper. Om det vittnar flertalet studenter på Handelshögskolans juridiska institution i Göteborg.

En föreläsning på Handelshögskolan ska precis börja. Det är i slutet av förra året - och föreläsaren ber en av studenterna som sitter längst upp i hörsalen att stänga dörren, så att undervisningen kan sätta igång. – Du talibanen där uppe, kan du stänga dörren? säger han ut över salen. Den utpekade studenten reser sig inte, och en kvinnlig klasskamrat stänger dörren i hans ställe. Föreläsaren säger då: – Nej, inte du. Jag menar talibanen längst bak, mannen med skägget. Men han låter ju damerna göra jobbet.

Detta framgår ur en internrapport som Handelshögskolan själva har tagit fram, men GP har också varit i kontakt med flertalet vittnen till händelsen.

I rapporten går att läsa hur studenten efter föreläsningen konfronterade sin föreläsare och ifrågasatte varför han blivit påhoppad på grund av sitt utseende. Föreläsaren förklarade då att det han sagt var menat som ett skämt, han bad också om ursäkt. GP har sökt föreläsaren för en kommentar, utan att lyckas.

Vittnesmål om fler kränkningar Det är inte den enda händelsen på Handelshögskolans juridiska institution då studenter reagerat. GP har varit i kontakt med ett antal studenter, både nuvarande och tidigare, som vittnar om exempel på rasistiska eller sexistiska kommentarer från föreläsare. Flera av händelserna bekräftas också av dokumentation eller av meddelanden som har skickats från institutionen.

För några veckor sedan reagerade ett antal studenter på att en lärare använde ordet "neger" under en föreläsning. Föreläsaren tog exempel om ändringar i boken "Pippi i söderhavet", då en variant av ordet användes. Men enligt de studenter som GP varit i kontakt med följde sedan också ett resonemang om huruvida ordet i sig är kränkande. – När han sa det för att ta ett exempel tror jag att alla förstod varför, det var ju för att ta ett exempel. Men sedan var det ju bortom all förståelse varför han fortsatte, säger en av studenterna som närvarade vid föreläsningen, och fortsätter: – Han sa bland annat att ordet i sig inte är rasistiskt, utan att det handlar om att folk känner sig kränkta. Att han använde det mycket när han var liten och då var det inga problem, säger studenten.

Anställd bekräftar bilden Också anställda på juridiska institutionen vittnar om en miljö där "samtal om normkritik möts av djupa suckar", även om det handlar om en minoritet av de anställda. – Vi har till exempel diskuterat att det till stor del är män som används som exempel i tentafrågor. Det är ett av de tillfällen då det förekommit djupa suckar, och ifrågasättande av relevanta invändningar mot oss. Det här är ett problem som är djupt rotat och som många inte ens vill erkänna, säger doktoranden Jonas Nilsson.

Det är inte bara under föreläsningar som studenterna vittnar om övertramp. Flera studenter reagerar på tentafrågor, övningsuppgifter eller val av pedagogiska exempel. GP har tagit del av exempel där utländska personer framställs som att de talar med grov brytning och på "stapplande svenska", trots att de i samma exempel återger strofer ur en Lasse Dahlqvist-visa.

Studentföreningen tar avstånd Flera av de studenter som GP varit i kontakt med påstår att fördomsfulla tankefigurer återkommer i vissa föreläsares övningsuppgifter och föreläsningsexempel. Och att det ibland går ut över undervisningen. – Ibland förväntas man som student förstå att en person har vissa egenskaper på grund av sitt ursprung. Det kan handla om att personer från Angered är mer benägna att sälja stöldgods, eller att en båt som är byggd i Polen automatiskt skulle vara av sämre kvalitet än en svensk båt. Det blir svårt att hänga med i resonemangen, säger en student.

Studentföreningen för jurister på Handels, Juridiska föreningen, vill inte uttala sig för GP, men kommenterar situationen i ett meddelande till sina medlemmar. Där skriver de så här: "Historielösa kränkningar har ingenting på vår skola och utbildning att göra – en utbildning som ska vara öppen, välkomnande och tillgänglig för alla studenter oavsett bakgrund."