CSN bättre på att svara i telefonen


CSN har blivit bättre på att svara i telefonen. Under 2007 besvarade CSN 1 316 000 samtal. I genomsnitt låg väntetiden på två minuter och fem sekunder. Det är det bästa resultatet någonsin i CSN:s mätningar. Enligt CSN:s generaldirektör Kerstin Borg Wallin beror förbättringen bland annat på tydligare regler och bättre planering och styrning av verksamheten. Av årsredovisningen framgår även att 40 procent av alla beslut som rör ansökningar av studiemedel nu sköts automatiskt. Målet inför 2008 är att förbättra tillgängligheten ytterligare. - Ett mål är att minska handläggningstiderna för ansökningar för studier utomlands. En annan viktig prioritering är att minska riskerna för felaktiga utbetalningar, säger Kerstin Borg Wallin i ett pressmeddelande. NATHALIE NORDHSTRÖM