Över hälften vill vara kvar i kåren


Mer än hälften av alla studenter vill vara med i kåren även om det inte är obligatoriskt. Det visar en undersökning som studentkårerna i Lund har beställt. 54 procent uppger att de vill fortsätta vara medlemmar i kåren även efter ett avskaffande av kårobligatoriet. Utbildningsbevakning och sociala aktiviteter verkar vara de främsta anledningarna till fortsatt medlemskap. 17 procent tycker att det är oacceptabelt att ha ett kårobligatorium och två procent tycker att kårerna sköter utbildningsbevakningen dåligt. - Den här undersökningen visar att studentkårerna fyller ett syfte. Diskussionen om obligatoriet får inte stanna vid principen, det är uppenbart att studenterna ser och uppskattar kårernas verksamhet, det måste även politiker göra. Sveriges förenade studentkårer kräver att regeringen ger ett besked om hur de tänker finansiera kårernas verksamhet vid ett avskaffande av obligatoriet, säger Elin Rosenberg i ett pressmeddelande. NATHALIE NORDHSTRÖM