Lätt att bli sjusköterska i Jönköping


Antagningsbetygen skiljer sig rejält bland landets sjuksköterskeutbildningar. Enligt statistik från VHS är utbildningen vid Högskolan i Jönköping en av de sjuksköterskeutbildningar som det är lättast att komma in på. Där hamnade snittbetyget för antagna till vårterminen 2008 på 13,08. Det skriver jnytt.se. Trots det är söktrycket stort, 772 personer sökte till de drygt hundra platserna. - Vi kan se mönster även i andra program, att vi har lägre antagningsbetyg än de har i storstäderna. Det kan bero på att konkurrensen är större eftersom de har en högre befolkning, säger Anita Helmbring, utbildningschef vid Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping. Att utbildningen ändå har högt söktryck tror Anita Helmbring beror på att utbildningen är bra och att de tidigare fått bra betyg. Enligt jnytt.se är det svårast att komma in på sjuksköterskeutbildningen vid Göteborgs universitet. Där krävs snittbetyget 17,3. Det är även i Göteborg som söktrycket är störst. Till hundra platser hade de 1 316 sökande. Röda Korsets högskola, Uppsala universitet och Ersta Sköndal är också skolor där det krävs höga betyg för att komma in. NATHALIE NORDHSTRÖM