Bör kårobligatoriet avskaffas?


Kårobligatoriet, att svenska högskole- och universitetsstudenter måste vara med i en studentkår, är åter i hetluften. Nästan lika säkert som starten av terminsstarten kom den årliga debatten om kårobligatoriets vara eller icke vara. Teknologgkåren vid Lunds tekniska universitet och LTH:s studentkår gick i veckan samman i en debattartikel i Sydsvenskan till stöd för obligatoriet. Niklas Trapper, kårordförande TLTH samt Johan Bjarnevik och David Grimfors, vice kårordförande LTH tycker att kårerna är de som garanterar studenternas demokratiska inflytande på högskolan: - [Kårerna är] de enda som ser till att studenterna har ett verkligt inflytande över den högre utbildning som sker i dagens Sverige, både på lokal och på nationell nivå. Det politiska svaret kom omgående från folkpartiets Johan Chytraeus: - Med ett valdeltagande på 10-15 procent är det nämligen svårt att hävda att man representerar ”alla” studenter och inte blir legitimiteten större av att man, som i till exempel samhällsvetarkårens fall, försöker locka fler till kårvalet genom att lotta ut mp3-spelare. Men Lunds tekniska kårrepresentanter tycker däremot att medlemsbredden talar för obligatoriets kvarvarande. - Att kårerna representerar alla studenter inom deras område ger dessutom en väldigt stor tyngd till våra åsikter som inte högskolan kan välja att bortse från, säger de på Sydsvenskan debatt. MARKUS HANKINS