Färre lärosäten i Norge


Det kan komma att bli en nedskärning av lärosäten i Norge. Om förslaget som lades fram i tisdags går igenom kommer det i fortsättningen finnas mellan åtta och tio lärosäten i Norge jämfört med dagens 38. Nedskärningen beror på att de vill möta internationell konkurens. Våra grannländer Danmark och Norge är inne på liknande spår. Agneta Bladh, rektor vid Högskolan i Kalmar ställde i onsdags frågan: Vilket blir nästa drag? i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Hon är även ledamot i en norsk utredning om högre utbildning. Hon skriver att universitetsbegreppet är mycket varierande i olika länder och att det i utredningen tolkas som att det räcker med en forskarutbildning för att benämnas som ett universitet, inte fyra som det idag gäller i Norge. Agneta Bladh menar att förslaget om färre lärosäten troligtvis kommer att leda till att det bara finns universitet kvar i Norge. Huvudförslaget i den norska utredningen är att högskolorna ska försvinna. Däremot är Sveriges plan att överlåta till lärosätena att själva ta initiativ till omstruktureringar. NATHALIE NORDHSTRÖM