Studenter pluggar längre


Det blir allt vanligare att studenter fortsätter att plugga även efter de tagit sin kandidatexamen. Det visar Högskoleverkets senaste undersökning som Rapport har tagit del av. Sedan 1995 har antalet studenter som fortsätter att läsa tredubblats. Rädsla för att det inte räcker med en examen för att få jobb är enligt undersökningen den största orsaken till ökningen. Kraven från arbetsmarknaden ökar och många väljer att börja en ny utbildning för att hänga med. Det är också vanligt att studenter fördjupar sig och läser ytterligare ett år för att ta en magisterexamen. NATHALIE NORDHSTRÖM